Разработка на електронни устройства

разработкиКато цяло нашата фирма се наема да изпълнява поръчка по разработка на електронни устройства за бита или промишлеността в зависимост от конкретните нужди на клиента. Изработката на устройството включва:

Софтуерна разработка – изработка на софтуер към самото електронно устройство. Написан  за конкретното изделие софтуерът е пряко ориентиран да работи за дадената нужда и с зададените изисквания без да отежнява излишно хардуерната част и потребителя.

Хардуерна разработка – изработка и на електрическа схема прототип тествана и отговаряща на всички критерии зададени от клиента и съвместими с българските стандарти. Тук можем да отбележим, че освен с разработката на печатната платка конструираните от нас изделия могат да са съвместими с готови стандартни кутии или да се изработят такива по задание.